Fra arkivet

Dagens pressemeddelelse Miljø- og fødevareministeriet.
Der er kun få ulve i Danmark. De tidligere skøn på 40 og siden 20 ulve er forkerte. Dermed har store dele af den danske ulvedebat været ført på et forkert grundlag.
Snart får en lille sluttet skare af jægere tilladelse til at regulere gråsæler omkring Bornholm. Indsigt.
DLG og detailkæden Land & Fritid lancerer nu en helt ny kollektion af tøj og udstyr til jagt og friluftsliv.
Miljø- og Fødevareministeriet lancerer en ny tilskudsordning til privat skov, der mindsker udledning af kvælstof til vandmiljøet.
Jagttrofæer af mere end 200 forskellige lovlige jagtbare arter kan nu ikke længere importeres til Holland, som opfordre andre lande i Europa til at indføre tilsvarende forbud.
Spanske Azor introducerer nu blyfrie hagl der er bløde og stort set opfører sig som blyhagl. Prisen er et godt stykke under de velkendte bismuth-hagl.
En næsten syv år gammel kongeørn som er udklækket i Danmark er fundet død med mindst 20 hagl i kroppen.
Miljø- og fødevareministeren mødes med Danmarks landmænd. Fem danske byer får de kommende uger besøg af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
Jagtmodstanderne har mange flere penge end jægerne. Danmarks Jægerforbund taber i det økonomiske spil til de andre grønne organisationer.

Blogs

Et skælsættende år i jagtverdenen er ovre og et nyt har netop taget sin begyndelse. Det rummer enorme udfordringer: Et formandsvalg i Danmark og en gryende misagtelse af jægere globalt – blandt andet.

De udsatte fasaner bliver det jagtpolitiske omdrejningspunkt de kommende år.

Skulle det vise sig, at dispensationerne til dueregulering gives for let, for hurtigt eller for ukritisk, så er det sikkert også meget anstændigt med en regulær regulering på dette felt.  
Er det ikke?