Fra arkivet

I dag har Folketinget vedtaget en opdateret version af knivloven, så det nu ikke længere er kriminelt at være jæger med kniv. Også foldeknivene er nu lovlige.
Miljø- og fødevareministeren har fjernet hver tredje lov og bekendtgørelse uden at slække på beskyttelsesniveauet, fremgår det af denne morgens pressemeddelelse fra ministeriet.
Blandt de rigtige nyheder på den netop afsluttede jagtmesse i Nürnberg var et billigere haglvåben fra tyske Blaser.
Fotofælder indgår nu i en systematisk overvågning af de danske ulve, og de er fortrinsvis aktive om natten.
Det afrikanske kontinent vrimler med bukke – forskellige arter af bukke. Jagtmagasinet på dk4 efterstræber i aften og de følgende par uger tre forskelle afrikanske bukkearter.
Snart får en lille sluttet skare af jægere tilladelse til at regulere gråsæler omkring Bornholm. Indsigt.
Den gamle aftale om etablering af våsområder forlænges. Dagens pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.
Der er kun få ulve i Danmark. De tidligere skøn på 40 og siden 20 ulve er forkerte. Dermed har store dele af den danske ulvedebat været ført på et forkert grundlag.
Knap 14.000 besøgte den forgangne weekend Jagt & Outdoor 2016 i Odense, som dermed satte ny rekord.
Danskerne skal have bedre mulighed for at købe lokale fødevarer direkte fra småproducenter og jægere. Derfor er miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen nu på vej med en stalddørspakke, der skal give producenterne bedre muligheder for at afsætte varer til lokalområdet.

Blogs

Et skælsættende år i jagtverdenen er ovre og et nyt har netop taget sin begyndelse. Det rummer enorme udfordringer: Et formandsvalg i Danmark og en gryende misagtelse af jægere globalt – blandt andet.

De udsatte fasaner bliver det jagtpolitiske omdrejningspunkt de kommende år.

Skulle det vise sig, at dispensationerne til dueregulering gives for let, for hurtigt eller for ukritisk, så er det sikkert også meget anstændigt med en regulær regulering på dette felt.  
Er det ikke?